GLP PDF Tulosta

Hyvä laboratoriokäytäntö eli GLP (Good Laboratory Practice) on laatujärjestelmä, jota noudatetaan ei-kliinisissä terveys- ja ympäristöturvallisuustutkimuksissa. GLP:n periaatteita tulee noudattaa tutkimuksissa, joiden tuloksia käytetään lääkkeiden, teollisuuskemikaalien, torjunta-aineiden, elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineiden, kosmeettisten tuotteiden ja eläinlääkintätuotteiden rekisteröimisessä tai hyväksymisessä. GLP edesauttaa testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä eri maissa. GLP:n periaatteet on kirjoitettu OECD-ohjeistoihin, joita noudatetaan OECD-maissa. Monilla mailla kuten USA:lla ja Japanilla on samantyyppiset ohjeistot. FICAM toimii GLP:n mukaisesti kaikilta osin. Mikäli testiä ei tarvitse tehdä GLP:n mukaisesti eikä sitä auditoida, tutkimuksen suorittamisessa ja dokumentoinnissa noudatetaan FICAMissa silti aina GLP- periaatteita.

Outi at work

Ficamin QA ja johtaja