Referenssilaboratorio PDF Tulosta

FICAM edistää aktiivisesti muiden kansainvälisten vaihtoehtomenetelmäkeskusten kanssa eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämistä ja validoinitia sekä tiedon välittämistä. FICAM on pätevä toimimaan referenssilaboratoriona solu- ja kudosmalleihin pohjautuvien menetelmien validoinnissa.

EU:n raferenssilaboratorio EURL ECVAM (European Union  Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing, Institute for Health and Consumer Protection, IHCP, Joint Research Centre, Ispra, Italy) edistää ja koordinoi vaihtoehtoisten menetelmien validointia. Validoinnin jälkeen menetelmät voidaan hyväksyä virallisiin testiohjeistoihin (EU:n ja OECD:n ohjeistoihin) sen jälkeen kun ne ovat vielä läpäisseet EU:n ja vastaavasti OECD:n asiantuntijaelinten arvioinnin. Testien tämänhetkinen tilanne ja hyväksyntä ohjeistoihin löytyvät seuraavista osoitteista:

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, section 4.

EURL ECVAM Validation & Regulatory Acceptance