Validointitutkimus PDF Tulosta

FICAM:ssa kehitetyt rutiinimenetelmiksi tarkoitetut menetelmät  validoidaan noudattaen viranomaisten (OECD, ECVAM and ICCVAM) soluviljelymenetelmille antamia validointiohjeistoja. Menetelmävalidoinnilla osoitetaan, että menetelmä täyttää sille ennalta asetetut kriteerit ja että menetelmä toimii tarkoituksensa mukaisesti samalla tavalla riippumatta suorittajasta, toistokerrasta ja laboratoriosta.  

FICAM tarjoaa myös halukkaille validointiasiantuntemusta ja voi ottaa validoitavakseen muiden kehittämiä menetelmiä. FICAM on EURL ECVAMin hyväksymä validointilaboratorio, joka voi toimia sekä kansainvälisissä validointiprojekteissa että kansallisissa validoinneissa.