Tieteellinen koulutus PDF Tulosta

Tieteellisten opinnäytetöiden aiheet liittyvät FICAMin tutkimukseen, jonka keskeisenä tavoitteena on in vitro -menetelmien kehittäminen korvaamaan tai täydentämään eläinkokeita.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat syventäviä opintoja suorittavia lääketieteen opiskelijoita tai muista opinto-ohjelmista tulevia, filosofian maisterin tutkintoon tähtääviä opiskelijoita, jotka suorittavat tutkintoonsa liittyvän kokeellisen osan FICAMissa.

Tohtorin tutkintoon tähtäävät tutkijat kuuluvat yleensä johonkin tohtorikouluun, esim. in vitro –toksikologian tohtorikouluun (FinPharmaNet, aiemmin ToxGS), tai heillä on rahoitus tutkimukseen jotakin muuta kautta.

Lisäksi tutkimusryhmässä on väitelleitä tutkijoita post-doc -koulutuksessa.