Vaskulogeneesi/angiogeneesi PDF Tulosta

Tavoite. Vaskulogeneesi/angiogeneesiprojektissa tutkimusaiheena ovat kehittyneet ihmissolumallit ja angiogeneesiin vaikuttavien lääkkeiden ja kemikaalien testaus näissä solumalleissa. Vaskulogeneesi  ja angiogeneesi eli uusien verisuonien muodostuminen on merkittävässä roolissa useissa eri fysiologisissa ja patologisissa tiloissa. Verisuonituksen kehittymisen tutkiminen on tärkeä tutkimusalue erityisesti syöpätutkimuksessa, mutta myös iskeemisen kudoksen (sydäninfarktipotilaat, arpikudos) hoidossa, diabeettisen retinopatian hoidossa, vaikeiden ihosairauksien hoidossa sekä sydän- ja verisuonitaudeissa. Lukuisien uusien ja kehitettävien syöpälääkkeiden mekanismina on verisuonimuodostuksen ja tätä kautta mm. kasvaimen koon kasvun ja/tai metastasoinnin estäminen.

Periaate. In vitro vaskulogeneesi/angiogeneesimalli kuvaa ihmisen verisuonten kehittymistä yksittäisistä soluista tuubimaisiksi rakenteiksi. Testissä määritetään tutkittavien yhdisteiden vaikutusta endoteelisolujen kykyyn muodostaa verisuonimaisia rakenteita soluviljelmässä. Aineet voivat olla verisuonituksen muodostusta stimuloivia (esim. tietyt kasvutekijät) tai sitä inhiboivia (esim. aspiriini, thalidomidi, kasvutekijöiden vasta-aineet). Mallissa on mahdollista seurata verisuonien muodostusprosessia ja mitata kapillaarimuodostuksen stimulaatiota tai inhibitiota useissa eri koeasetelmissa samanaikaisesti. Mallissa voidaan tutkia testiaineiden vaikutuksia tuubinmuodostuksen nopeuteen, tuubien lukumäärään, tuubien paksuuteen tai tuubien haarautuvuuteen.

Kehitysvaihe. Validoitu vaskulogeneesi/angiogeneesitesti on laboratoriossamme käytössä rutiinimenetelmänä lääkeaine- ja kemikaalitestauksessa. Seuraavaksi angiogeneesimallia kehitetään edelleen kudosteknologian käyttöön.