Kineettinen elävien solujen kuvantaminen PDF Tulosta
Tavoite. Useiden parametrien yhtäaikainen mittaaminen (engl. high content analysis) lisää in vitro toksisuustestien ennustettavuutta verrattuna vain yhden loppupisteen mittaamiseen. Tästä syystä high content screening-analyysistä (HCS) on tullut tärkeä menetelmä esimerkiksi lääkekehityksessä tutkittaessa uusien lääkemolekyylien toksisuutta. Tällä hetkellä HCS-analyyseissä käytetään mikroskopiaa yhdessä fluoresoivien leimojen kanssa. Nämä testit ovat kuitenkin yleensä vain yhden loppupisteen mittauksia eivätkä anna näin mahdollisuutta kineettisiin analyyseihin vaan ainoastaan tiedon yhden aikapisteen tilanteesta. HCS-analyysi yhdistettynä elävien solujen kineettiseen seurantaan antaa puolestaan paremman mahdollisuuden arvioida solujen dynaamisia, fenotyyppisiä vasteita kuten solujen migraatiota, solujen jakaantumista, endosytoosia sekä solunsisäistä sijoittumista.

Periaate. Käytössämme on automaattinen solukasvatus- ja soluja kineettisesti mittaava Cell-IQ –laitteisto (Chip-Man Technologies Oyj). Tämä konenäköön perustuva systeemi muodostuu erityisestä soluviljelyinkubaattorista, sisäänrakennetusta mikroskoopista sekä kamerasta. Laitteella pystytään yhtäaikaisesti viljelemään kahta levyllistä (96-kaivoformaattiin asti) soluja useita päiviä ja jopa viikoja. Systeemi mahdollistaa automaattisen monitoroinnin sekä faasikontrasti ja fluoresenssikuivien oton käyttäen haluttuja aikapisteitä ja valoitusaikoja. Otetut kuvat pystytään analysoimaan käyttäen Cell-IQ Analyzer–ohjelmaa.

Status. Cell-IQ mahdollistaa solujen automatisoidun ja pitkäaikaisen analyysin, jonka aikana voidaan tunnistaa ja määrittää solujen fenotyypin muutoksia. Ensin käyttäjä identifioi ne solujen piirteet, joita hän haluaa laitteiston seuraavan ja tämän jälkeen Cell-IQ opetetaan tunnistamaan nämä piirteet automaattisesti ja jatkavan tätä haluttu aika. Useita solujen piirteitä voidaan monitoroida samanaikaisesti. Periaatteessa kaikki solun morfologiset parametrit (esim. solumäärä, solujen viabiliteetti, solujakautuminen, solukuolema ja solujen liikkuminen), jotka pystytään tunnistamaan visuaalisesti, voidaan analysoida ja määrittää Cell-IQ:ta käyttäen. Lisäksi laitteistolla voidaan analysoida myös erilaisia, useista soluista muodostuvia 2D- ja/tai 3D- rakenteita.