Sydänmalli PDF Tulosta

Tavoite:

Sydämen on todettu olevan erityisen herkkä erilaisten lääkeaineiden ja kemikaalien haitallisille vaikutuksille. Useita lääkeaineita on vedetty markkinoilta sydämeen kohdistuvien haittavaikutusten kuten rytmihäiriöiden takia. Sydänmallilla, jolla voidaan testata aineiden turvallisuutta kliiniseen käyttöön, on suuri tarve lääkekehityksessä. Sydänmalli -projektissamme tavoitteena on kehittää toiminnallinen, ihmisen soluihin pohjautuva in vitro sydänkudosmalli, jolla voidaan testata sydämen toimintaan vaikuttavia aineita jo varhaisessa vaiheessa. Kudosmallilla pyritään jäljittelemään ihmisen sydämen toimintaa nykyisten eläinmallien sijaan.

Periaate:

Sydänmallissa yhdistetään verisuonimuodostus ja ihmisperäiset sydänlihassolut. Elävässä sydänkudoksessa olevien tärkeimpien solutyyppien yhdistäminen on oleellista solujen normaalille toiminnalle ja vasteille. Sydänmallilla voidaan tutkia sydänsolujen toimintaan vaikuttavia lääkeaineita ja kemikaaleja. Tutkittavien aineiden aiheuttamat vasteet mitataan elektrofysiologisia muutoksia havainnoimalla, solutoksisuutta mittaavilla menetelmillä ja geneettisiä muutoksia mittaavilla menetelmillä.

Kehitysvaihe:

Sydänmallin olosuhteita optimoitiin ja toiminnallisuutta testattiin ensin rotan sydänlihassoluihin pohjautuvalla mallilla. Tämän jälkeen siirryttiin ihmisperäisen sydänlihassolujen käyttöön, jossa on em. lisäksi testattu mallin elektrofysiologisia ja aineenvaihdunnallisia ominaisuuksia. Myös sydänsolujen sykkimisnopeuteen vaikuttavia lääkeaineita on testattu humaanisoluihin pohjautuvalla sydänmallilla. Tutkimus tehdään yhteistyössä Tampereen yliopiston Biolääketieteellisen teknologian yksikön sydänryhmän kanssa.