Tutkimusohjelmat ja verkottuminen PDF Tulosta

FICAMin prioriteettina on osallistua muiden tieteellisten tahojen, viranomaistahojen ja  teollisuuden kanssa sekä kansallisiin (TEKES-projektit) että kansainvälisiin (EU-projektit) tutkimushankkeisiin.

EAKR

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama projekti (2013-2014), "FICAMin toimintamallin kehittäminen", jossa edistetään FICAMin innovaatiotoimintaa ja verkostoitumista sekä osaamisrakenteita

Maa- ja metsätalousministeriön kolmivuotinen ohjelma FICAMille vuosina 2014-2016

EU-direktiiviin "Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (2010/63/EU)" liittyvä maa- ja metsätalousministeriön ohjelma. "Ihmissolupohjaisten eläinkokeettomien menetelmien kehittäminen ja niistä tiedottaminen".
Linkki Tiedotteeseen

ISTNET

International Stakeholder Networking (ISTNET) on uusi tapa edistää ja nopeuttaa vaihtoehtoisten menetelmien saattamista säädöksiin. FICAM on ollut aloitteentekijä ISTNETin perustamisessa. ISTNET kokoaa yhteen tutkijat ja teollisuuden sekä hallinnon edustajat arvioimaan testien tilannetta ja suunnittelemaan strategioita niille  tutkimusalueille, joille uusien testien kehittäminen on erityisen tärkeää. Ensimmäinen tällainen ISTNET -verkosto perustettiin vuoden 2014 alussa (kehitys) neurotoksikologian alalle. FICAM oli aloitteentekijä kyseisen verkoston perustamisessa.

PARERE-verkosto

PAPERE (Preliminary Assessment of Regulatory Relevance) on EU:n asiantuntijaverkosto, josta on säädetty direktiivissä 2010/63/EU, artiklassa 47(5.). Verkosto arvioi ja edistää vaihtoehtoisten menetelmien saattamista virallisiin ohjeistoihin. Maa- ja metsätalousministeriön nimittämänä FICAMin johtaja Tuula Heinonen on Suomen PARERE-henkilö tässä verkostossa.