Tuula Heinonen nimetty hankelupalautakuntaan ja neuvottelukuntaan PDF Tulosta

Tuula Heinonen on nimetty valtioneuvoston asettamaan hankelupalautakuntaan ja neuvottelukuntaan. Eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) mukaan hankkeen, jossa eläimiä käytetään tieteellisiin tai opetustarkoituksiin, saa tehdä vain hankelupalautakunnan luvalla.

Tiieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja edistää korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen toteutumista. Tekemiensä havaintojen ja näkemysten pohjalta neuvottelukunta tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen edistämiseksi. Neuvottelukunta antaa lausuntoja myös muista merkittävistä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten käyttöä ja hyvinvointia koskevista toimista ja esityksistä.  Neuvottelukunnan jäsenet edustavat tutkimusta, teollisuutta, vapaaehtoista eläinsuojelutyötä ja  hallintoa. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 13 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunnan jäsenenä on eläinsuojeluasiamies.