Tuula Heinonen vastaanotti vuoden 2014 BEM tiedepalkinnon PDF Tulosta

Vuosikokouksessaan 16.01.2014 Björn Ekwall muistosäätiön (BEMF, Björn Ekwall Memorial Foundation, www.bemf.eu) hallitus valitsi FT, dosentti Tuula Heinosen vuoden 2014 BEM-palkinnon saajaksi.

Tuula Heinonen vastaanotti BEM-palkinnon 9. vaihtoehtomenetelmiä ja eläinkokeita käsittelevässä maailmankongressissa "9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences" 24-28.08.2014 Prahassa, missä yhteydessä hän piti kunnialuennon omasta tutkimuksestaan.

BEMF awardTuula Heinonen award lecture

Dos Tuula Heinonen, FICAMin johtaja, nimitettiin palkinnon saajaksi ansioistaan eläinkokeettomien vaihtoehtoisten menetelmien kehittäjänä ja edistäjänä. Hän on kansainvälisesti tunnettu ihmissolujen käyttöön perustuvien tutkimusmallien kehittäjä ja Suomen vaihtoehtokeskuksen FICAMin perustaja.

Tuula Heinonen valmistui filosofian tohtoriksi Turun yliopistosta v. 1982 toksikologian alueeseen kuuluvalla väitöskirjalla. Hän on dosentti sekä Helsingin että Turun yliopistossa. Hän on työskennellyt tutkijana Työterveyslaitoksella (1979-83) ja toksikologina sekä muissa tutkimustehtävissä lääketeollisuudessa (1983-2007). Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä hän on toiminut vuodesta 2007 lähtien, ensin Solututkimuskeskuksessa ja 2008 lähtien Solututkimuskeskuksen tilalle perustamassaan FICAMissa (Finnish Centre for Alternative Methods).

Dos. Heinosen tutkimus tähtää ihmisvaikutuksia paremmin kuvaavien, koe-eläimille vaihtoehtoisten ja kehittämiseen ja validointiin. Ensimmäinen Tuula Heinosen ryhmässä kehitetty ja validoitu menetelmä on angiogeneesimalli, joka soveltuu biolääketieteen ja toksikologian tutkimuksiin. Yleisenä periaatteena on kehittää ihmissoluihin (aikuisen kantasoluista erilaistetut solut) perustuvia 3-D malleja, joiden toiminta vastaa normaalin kudoksen tai elimen toimintoja in vivo. Tuula Heinosen ryhmässä on kehitteillä useita eri kudos/elinmalleja, jotka kuvaavat vaikutuksia ihmiseen paremmin kuin geneettisiltä ominaisuuksiltaan ihmisestä poikkeavat koe-eläinmallit.

Dos. Heinonen on monien kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijaryhmien jäsen ja edustaa niissä koe-eläimille vaihtoehtoisten menetelmien tutkimusta. Hän on maa- ja metsätalousministeriön nimittämä Suomen edustaja EU:n ns. PARERE (Preliminary Assessment of Regulatory Relevance) verkostossa. Hän on FINCOPA:n (Finnish Consensus Platform for Alternatives) ja SSCT:n (Scandianvian Society for Cell Toxicology) presidentti ja ecopan (European consensus platform for alternatives) varapresidentti. Suomen toksikologiyhdistyksen puheenjohtaja hän oli 1998-2000. Parhaillaan hän toimii Suomen toksikologiyhdistyksen rekisterilautakunnan sihteerinä.

FT Heinonen on tieteellisen lehden “Frontiers in Toxicology” toimituskunnassa ja toimii useiden ulkolaisten tieteellisten lehtien referoijana. Hänen julkaisutoimintansa käsittää kymmeniä tieteellisiä julkaisuja sekä lääkealan raportteja.