FICAMin johtaja Tuula Heinonen sai professorin arvonimen PDF Tulosta

Tasavallan presidentti on myöntänyt professorin arvonimen tutkimusjohtaja, dosentti Tuula Heinoselle. Heinonen johtaa FICAMia eli Vaihtoehtomenetelmäkeskusta eläinkokeille, joka on osa Tampereen yliopiston lääketieteen yksikköä. Linkki uutiseen.

FICAM kehittää eläinkokeettomia tutkimusmalleja perustutkimukseen, lääkkeiden tehon ja turvallisuuden tutkimukseen sekä kemikaalien turvallisuustutkimukseen. Tutkimusmalleja kehitetään ihmisen monikykyisten kantasolujen avulla.

- Tulkitsen, että arvonimi osoittaa, että työtäni Tampereella arvostetaan ja FICAMia arvostetaan, Heinonen sanoo.

- Henkilökohtaisesti tämä on suuri asia, mutta myös alue, vaihtoehtomenetelmien kehittäminen eläinkokeille, on tärkeä sekä Tampereen yliopistolle että Suomelle, Heinonen toteaa.

Tanpereen yliopisto kutsui Heinosen 2007 kehittämään vaihtoehtomenetelmäkeskusta ja valmistelemaan keskuksen perustamista. Heinonen on toiminut keskuksen tutkimusjohtajana alusta alkaen.

- Heinosen työn ansiosta FICAM on vakiinnuttanut asemansa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, toteaa Lääketieteen yksikön johtaja Matti Lehto.

FICAM toimii yhteistyössä EU:n tutkimuskeskuksen (European Centre for Validation of Alternative Methods) kanssa vaihtoehtoisten menetelmien validointitutkimuksissa.

Heinosen tieteelliset julkaisut käsittelevät muun muassa kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuustutkimusta ja lääkkeiden tehon tutkimusta sekä eläinkokeettomia tutkimusmenetelmiä. Hän on saanut merkittävän kansainvälisen Björn Ekwall -tiedepalkinnon.

-Heinosen työ on uraauurtavaa Suomessa ja myös kansainvälisesti ja se on mahdollistanut, että Suomi on yksi EU:n kärkimaista eläinkokeettomien menetelmien kehittämisessä, Lehto toteaa.

Heinonen on Maa- ja metsätalousministeriön nimeämä Suomen edustaja EU:n asiantuntijaryhmässä, joka arvioi vaihtoehtomenetelmiä. Lisäksi hän on muun muassa Skandinavian solutoksikologian yhdistyksen puheenjohtaja ja ECOPAn (European Consensus Platform for Alternatives) varapuheenjohtaja ja vastaavan suomalaisen organisaation FINCOPAn puheenjohtaja.